| EN

KFC çalışanları restoranda yemek pişirmeye başlamadan önce ne kadar bir süre eğitim alıyor?

Ekip Üyesi işe başladığı andan itibaren ilk 14 gün içerisinde, restorana ve takıma uyumunu kolaylaştıran iş başı eğitimleriyle, uzmanlaşacağı istasyona ait teknik işbaşı eğitimler, gıda güvenliği & iş sağlığı güvenliği standartlarına yönelik sınıf içi ve dijital eğitimlerden oluşur. İlk ayın sonunda ekip üyesi tüm istasyonlardaki işbaşı eğitimlerini tamamlamış olur. Oryantasyon eğitimi takibi bir kontrol listesi üzerinden yapılırken, her eğitimin sonunda online test uygulanır. Yeni çalışanlarımıza uzmanlık kazandırmak için 3 aylık bir eğitimden geçiriyoruz.